REGELS VOOR TENNIS- EN PADELSPELERS

Volg het algemene principe van Play Safe & Go

 • De club wordt enkel benut voor het tennisplezier. Het clubhuis, de kleedkamers en de toiletten zijn gesloten.
 • Er mag enkel outdoor gespeeld worden.
 • Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens hun gereserveerd speelmoment.


Denk aan de hygiëneregels voor, tijdens en na het spelen

 • Desinfecteer je handen: voor en na het spelen en voor en na het gebruik maken van het sleepnet
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in je elleboog.


Houd rekening met volgende regels vóór dat je gaat spelen:

 • Speel op één club en reserveer je terrein verplicht online.
 • Speel een enkelspel.
 • Markeer je tennisballen voor je ze meeneemt (bv. eerste letter van je naam)
 • Beperk het aantal speelpartners.
 • Gebruik enkel je eigen materiaal (bv. rackets).


Regels tijdens het spelen

 • De deuren/poortjes van de terreinen blijven open, zodat het handvat niet moet aangeraakt worden 
 • Volg de regels rond et gebruik van ballen
 • Doe de kantwissels aan de tegengestelde zijden van het net en met de klok mee.
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten.
 • Gebruik je eigen handdoek om je zweet af te vegen.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen!


 Regels na het spelen

 • Gebruik je eigen handdoek voor het sleepnet of desinfecteer het net meteen na het vegen.
 • Er zijn geen vuilbakken aanwezig op de club, neem je afval dus mee naar huis.
 • Ga na je sessie onmiddellijk richting auto/fiets. #gaterugnaaruwkot
 • Heb je vragen of opmerkingen?

Contacteer dan …Patrick Vanbecelaere …. Tel.: …0478/21.13.71…..Regels van de club:


 • Vastgestelde inbreuken op het regelement kunnen lijden tot een tijdelijk verbod van spelen in deze coronatijden.
 • Een boete zal steeds door de overtreder moeten worden vergoed, deze valt niet ten laste van de club.
 • Indien de maatregelen niet correct worden gevolgd door de spelers kan een definitieve sluiting het gevolg hiervan zijn.  Dus laten we er het beste van maken en hou je aan de regels zodat we kunnen blijven spelen.


Veel speelplezier en hou het veilig!

Het bestuur TCBK


ALGEMENE HYGIËNE- EN SPORTREGELS


 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Opgelet: de sanitaire voorzieningen zijn gesloten op de club! Ga voor je vertrekt thuis naar het toilet.
 • Er zijn geen vuilbakken op de club: neem je afval dus mee naar huis!
 • Hanteer de regels die besmetting voorkomen:


Geniet, maar houd het veilig!

REGELS VOOR SOCIAL DISTANCING - SPELERS

 

 

regels voor tennisspelers.pdf